Ajankohtaista

Kerrostalo 2.0 – luonnollisesti puusta

Päätöksiemme merkitys ympäristölle kasvaa jatkuvasti. Kotimainen, uusiutuva ja ympäristöystävällinen puu on tulevaisuudessa yhä kilpailukykyisempi raaka-aine, jonka edut betoniin verrattuna ovat kiistattomat.

Puurakentamisen lisäämiseen pyritään kaikkialla maailmanlaajuisesti. Suomessa puun käyttö on yli kaksinkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana ja puuta käytetään nyt henkeä kohden enemmän kuin missään muussa maassa. Tällä hetkellä puun osuus kaikesta rakentamisesta maassamme on noin 40%.

Puulla on Suomessa myös kansantaloudellisesti merkittävä asema. Metsäsektorimme tuottaa noin 70 % Suomen kaikesta uusiutuvasta energiasta. Lisäksi metsäteollisuus kattaa viidenneksen vientituloistamme ja 5 % koko bruttokansantuotteesta. Metsämme myös työllistävät noin 200 000 suomalaista.

Luja ja kestävä puu

Puu on rakennusmateriaalina samanaikaisesti sekä lujaa että kevyttä. Suhteessa painoonsa puu on lujempaa kuin muut rakennusmateriaalit. Ilmakuivan kuusi- ja mäntypuun tiheys on vain 1/13 teräksen ja 1/4 betonin tiheydestä.

Puulla on myös erinomainen lämmöneristyskyky, minkä vuoksi kosteus ei tiivisty puun pinnalle. Pinta tuntuukin miellyttävältä kaikissa olosuhteissa. Lisäksi puu laajenee lämmön vaikutuksesta vain kolmanneksen siitä, mitä teräs ja betoni. Lämmöneristysominaisuuksiensa ansiosta puusta rakennettu kerrostalo on varsin miellyttävä asua ja elää.

Ympäristön parhaaksi

Keskeisin syy ilmaston lämpenemiseen ovat kasvihuonepäästöt, joista merkittävin aiheuttaja on hiilidioksidi. Hiilipitoisten tuotteiden palamistuotteena syntyvä hiilidioksidi vähenee kasvien ja puiden yhteyttäessä. Puu siis varastoi ilmakehän hiilidioksidia tehokkaasti koko elinkaarensa ajan.

Suosimalla puuta rakennusmateriaalina hillitsemme osaltamme ilmastonmuutosta. Puun käyttö korvaa samalla myös fossiilisia polttoaineita kuluttavia ja hiilidioksidia tuottavia materiaaleja. Viimeistään vuonna 2025 Suomen rakentamismääräykset sisältävät rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten arviointikriteerit. Puukerrostalojen aika on siis koittanut.

Vastuullinen valinta – Suomen Puukerrostalot Oy

Suomen Puukerrostalot Oy perheyritys, joka rakentaa vastuullisesti puusta. Tuotantolinjalla valmistuu rakennusten eri osia nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tuotanto perustuukin teollisesti valmistettaviin moduuleihin, jotka kasataan elementeistä turvallisesti sisätiloissa, säältä suojassa. Lopputuloksena syntyy ekologisia, turvallisia ja älykkäitä uuden sukupolven kerrostaloja.

Kerrostalo 2.0 on konsepti, joka kunnioittaa luontoa, arvostaa perinteitä ja luo uutta kestävällä tavalla. Puu on luonnollinen osa elämäämme ja välttämätön tulevaisuuden rakentamisen kannalta. Suomen Puukerrostalot Oy luottaakin maamme metsiin ja kestävään huomiseen – nyt ja tulevaisuudessa.

Suomen Puukerrostalot Oy rakentaa tulevaisuutta kanssasi – tutustu tarkemmin konseptiimme!